Zave

Pirkimo ir pardavimo sąlygos

UAB „ZAVE ENERGY LITHUANIA  BENDROSIOS PIRKIMO IR PARDAVIMO SĄLYGOS

 

UAB „ZAVE ENERGY LITHUANIA“ (registracijos kodas 302456639, kontaktinis adresas Didžioji g. 25, LT-01128 Vilnius) (toliau – pardavėjas) yra Lietuvos ūkio subjektas, veikiantis „Zaveenergy“ interneto svetainėje ir internetinėje parduotuvėje www.zaveenergy.lt (toliau – internetinė parduotuvė).

 

Pardavėjas internetinėje parduotuvėje siūlo įvairią šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrangą (pvz., oro šilumos siurblius, šilumos siurblius oras-vanduo, geoterminius šilumos siurblius, oro kondicionierius) ir priedus bei susijusias montavimo paslaugas. Toliau pateiktos bendros pirkimo – pardavimo sąlygos (toliau – pardavimo sąlygos ir sąlygos) taikomos kiekvieno pirkėjo (toliau – pirkėjas) pirkimui internetinėje parduotuvėje, su prielaida, kad nėra jokio specialaus rašytinio susitarimo tarp pardavėjo ir pirkėjo.

 

Pirkėjas pagal pardavimo sąlygas gali būti bet kuris juridinis ar fizinis asmuo. Jei pirkėjas yra fizinis asmuo, kuris perka prekes pardavimo sąlygų pagrindu, o sandoris nėra susijęs su savarankiška ekonomine ar komercine veikla, pirkėjas laikomas vartotoju, kaip apibrėžta galiojančiuose vartotojų teisės aktuose (toliau – vartotojas).

 

1. PREKIŲ UŽSAKYMAS

1.1. Pirkėjas užsako prekes pateikdamas pardavėjui internetinėje parduotuvėje užsakymą, nurodydamas savo vardą, prekių kiekį ir informaciją, susijusią su pristatymu, įdiegimu bei kitą užsakymo vykdymui reikalingą informaciją. Pardavimo sąlygos taip pat nurodo montavimo paslaugas, siūlomas per internetinę parduotuvę kaip prekes, nebent būtų nurodyta kitaip.

1.2. Pirkėjas, norėdamas prisiimti pardavimo sąlygose nustatytus įsipareigojimus, turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir būti veiksnus. Jei asmuo veikia juridinio asmens vardu, tas juridinis asmuo turi turėti teisingą statusą ir turėti visišką veiksnumą. Atstovas, veikdamas pirkėjo juridinio asmens vardu, patvirtina, kad jis turi visas teises prisiimti juridinio asmens įsipareigojimus, susijusius su sandoriu šiomis pardavimo sąlygomis.

1.3. Susipažindamas su šiomis pardavimo sąlygomis internetinėje parduotuvėje ir aspaudęs mygtuką „Aš perskaičiau ir sutinku su sąlygomis“, pirkėjas patvirtina savo sutikimą su pardavimo sąlygomis, taikomomis užsakymo pagrindu vykdomam pirkimui. Sutartis įsigalioja gavus apmokėjimui priklausančią sumą, į Internetinės parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą.

1.4. Pirkėjas sutinka, kad pirkimo sutartis su šiomis pardavimo sąlygomis būtų sudaroma elektroniniu būdu. Pardavėjas įgalioja pirkėją išsaugoti atitinkamo užsakymo turinį ir jų pardavimo sąlygas bei padaryti jų kopiją

1.5. Paspaudęs mygtuką „Aš perskaičiau ir sutinku su sąlygomis“ ir taip atlikdamas pirkimą, pirkėjas patvirtina, kad jis susipažino su visa internetinėje parduotuvėje pateikta informacija apie užsakytas prekes, įskaitant su tokio tipo prekių pagrindiniais duomenimis tokia apimtimi, kuri reikalinga priimti pagrįstą sprendimą dėl pirkimo. Jei pirkėjui reikia papildomos informacijos ar pagalbos (pavyzdžiui, konsultacijos dėl diegimo, suderinamumo su kitais įrenginiais, tam tikrų funkcijų aktyvavimo ir pan.), pirkėjas gali susisiekti su pardavėju, siųsdamas el. laišką adresu pagalba@zaveenergy.lt, paskambindamas telefonu +370 60727886 arba susisiekti su juo per internetinės parduotuvės internetinį klientų aptarnavimo kanalą.

1.6. Pardavėjas per protingą laiką elektroniniu paštu praneša pirkėjui apie užsakymo patvirtinimą arba atmetimą. Pardavėjui išsiuntus patvirtinimą, pirkėjas privalo sumokėti už užsakytas prekes pagal šių pardavimo sąlygų, vadovaudamasis internetinėje parduotuvėje pateiktomis instrukcijomis. Pardavėjas nepristatys prekių tol, kol nebus gautas visas apmokėjimas už užsakymą, nebent susitarta kitaip. Jei per penkias (5) kalendorines dienas nuo pardavėjo patvirtinimo apie užsakymą negaunamas visas apmokėjimas, užsakymas laikomas nutrauktu be jokių tolimesnių įsipareigojimų.

1.7. Gavęs apmokėjimą už užsakymą, pardavėjas patvirtina mokėjimą elektroniniu paštu, kartu pateikdamas prekių specifikaciją ir jų pristatymo sąlygas.

1.8. Sutikdamas su šiomis pardavimo sąlygomis, vartotojas taip pat sutinka, kad pardavėjas saugotų ir tvarkytų jo asmens duomenis pagal Asmens duomenų apsaugos įstatymą ar bet kurį kitą panašų teisės aktą, siekdamas apsaugoti asmens neliečiamybę Europos Sąjungoje, Europos ekonominėje erdvėje ar kitose šalyse. Vartotojas patvirtina, kad pardavėjas gali tvarkyti vartotojo asmens duomenis pagal sutarties sąlygas, su vartotoju sudarytai sutarčiai vykdyti pagal vartotojo prašymą ir perduoti minėtus duomenis asmenims, kuriuos pardavėjas naudoja sutarčiai įvykdyti ir kurie yra įsipareigoję užtikrinti vartotojo asmens duomenų apsaugą.

 

2. PREKIŲ PAKEITIMAS

2.1. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti pirkėjo užsakymą pagal turimas atsargas ar dėl kitų objektyvių priežasčių. Pardavėjas praneša pirkėjui apie visus tokius pakeitimus prieš išsiunčiant prekes. Pirkėjas privalo patvirtinti arba atmesti pakeitimus el. paštu per dvi (2) darbo dienas nuo pranešimo iš pardavėjo gavimo. Jei pirkėjas šios pareigos nevykdo, pardavėjas turi teisę nutraukti sutartį ir nevykdyti pateikto užsakymo bei būti atleistas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

 

3. PREKIŲ KAINOS

3.1. Kainos pateikiamos internetinėje parduotuvėje nurodytų prekių pardavimo pasiūlymuose. Pardavėjas pasilieka teisę keisti prekių kainas pasikeitus valiutų kursams, banko mokesčiams, medžiagų ar darbo sąnaudoms, taip pat dėl vyriausybės veiklos ir dėl kitų priežasčių, nepriklausančių nuo pardavėjo. Bet koks kainos pokytis neturi įtakos prekių kainoms, kurių užsakymą pardavėjas priėmė ir už kurias buvo sumokėta.

3.2. Prekių pardavimo pasiūlymų kainos apima taikomą PVM.

3.3. Jei pasiūlyme nenurodyta kitaip, į kainas neįskaičiuojamos prekių pristatymo, iškrovimo, įrengimo ar sandėliavimo išlaidos ar su prekėmis susijusios rinkliavos, mokesčiai ar kiti mokesčiai. Šias išlaidas dengia pirkėjas.

3.4. Internetinė parduotuvė turi teisę atsisakyti pardavimo sandorio ir susigrąžinti prekes iš pirkėjo, jei dėl klaidos prekių kaina internetinėje parduotuvėje yra žymiai žemesnė už prekių rinkos kainą.

 

4. PRISTATYMO SĄLYGOS

4.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

4.3. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas arba kurjeris (Venipak).

4.4. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais (2-5 darbo dienos). Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

4.5. Pagal nutylėjimą prekės pristatomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje, o pristatymas atliekamas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus. Pristatymai už Lietuvos Respublikos ribų vyksta tik susitarus su klientu.

4.6. Jei pirkėjas nori pagreitinto pristatymo, pirkėjas padengia išlaidas, susijusias su pagreitintu pristatymu (greitojo pristatymo ir kitos paslaugos). Kitais atvejais pristatymo išlaidas apmoka šalis, privalanti tokį mokėjimą atlikti internetinėje parduotuvėje. Jei pristatymo išlaidas padengia pirkėjas, atitinkama kaina taip pat bus nurodyta prekių užsakyme.

4.7. Pardavėjas vienašališkai nusprendžia, kokiu būdu yra patogiausia pristatyti prekes.

4.8. Kai prekės yra paruoštos išsiųsti, pardavėjas išsiunčia pirkėjui raštišką pranešimą (el. paštu arba SMS), nurodydamas numatomą prekių pristatymo laiką. Pardavėjas yra įpareigotas pristatyti prekes per pagrįstą laiką, išsiųsdamas pirkėjui pranešimą apie numatomą prekių pristatymą, o pirkėjas privalo nedelsdamas priimti prekes.

4.9. Netyčinio prekių praradimo ir (arba) sugadinimo rizika ir kita susijusi rizika pereina pirkėjui nuo prekių perdavimo momento pristatymo vietoje. Tuo atveju, jei pardavėjas negali pristatyti prekių dėl priežasčių, susijusių su pirkėju, atsitiktinio prekių praradimo ir (arba) sugadinimo rizika ir kita susijusi rizika pereina pirkėjui nuo to momento, kai pardavėjas tinkamai įvykdė savo pareigą pristatyti prekes pirkėjui.

4.10. Pirkėjas, gavęs prekes, privalo nedelsdamas jas kruopščiai apžiūrėti ir patikrinti, ar visos jos dalys yra nepažeistos ir atitinka užsakymą. Gavęs siuntą, pirkėjas raštu (siuntimo dokumente) užfiksuoja visus defektus, nurodančius prekių sugadinimą pristatant, taip pat kitus matomus neatitikimus, kuriuos pirkėjas pastebėjo ar turėjo pastebėti gavęs prekes, ir nedelsiant praneša apie tai pardavėjui. Esant kitoms klaidoms ar neatitikimams, pirkėjas turi teisę pateikti pretenzijas tik tuo atveju, jei tokios pretenzijos pardavėjui pateikiamos raštu (elektroniniu paštu) per keturiolika (14) kalendorinių dienų nuo prekės gavimo. Tuo atveju, kai Pirkėjas pažeidžia bet kurią 4.6. punkto nuostatą, pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti pirkėjo pretenzijas, susijusias su prekėmis ar jų pristatymu. Siekiant išvengti abejonių, tikslinga patikslinti, kad šis punktas netaikomas vartotojams.

4.11. Nepažeidžiant 10 punkto, pirkėjo užsakytos prekės nėra grąžinamos, kompensuojamos ar pakeičiamos.

4.12. Jei užsakytų prekių negalima pristatyti dėl prekių pasibaigimo ar dėl kitų priežasčių, apie tai pranešama pirkėjui kuo greičiau ir sumokėti pinigai (įskaitant pristatymo išlaidas) grąžinami nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo pranešimo išsiuntimo.

4.13. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

4.14. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

 

 

5. PIRKĖJAS ATSISAKYMAS PRIIMTI PREKES

5.1. Jei pirkėjas nepriima pristatytų prekių per pardavėjo nurodytą laiką, pirkėjas padengia visas su pristatymu susijusias išlaidas (įskaitant nenumatytas pristatytų prekių sandėliavimo išlaidas).

5.2. Jei pirkėjas vėluoja priimti prekes daugiau nei keturiolika (14) kalendorinių dienų nuo to momento, kai pardavėjas pranešė pirkėjui apie prekių atvykimą, pardavėjas turi teisę visiškai ar dalinai nutraukti atitinkamą sutarties dalį (įskaitant užsakymą), pranešdamas apie tai pirkėjui ir reikalaudamas atlyginti žalą, atsiradusią dėl to, kad pirkėjas pažeidė sutartį, t.y. nepriėmė siuntos.

 

6. MOKĖJIMO SĄLYGOS

6.1. Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.: 12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.

6.2. Už užsakytas prekes sumokama iš anksto, neatsižvelgiant į pirkėjo pasirinktą mokėjimo būdą. Atsiskaitymas atliekamas eurais.

6.3. Norėdamas atsiskaityti už užsakytas prekes, pirkėjas turi pasirinkt jam tinkamą apmokėjimo būdą. Pirkėjui siūlomi šie mokėjimo būdai:

6.3.1. MakeCommerce bank link mokėjimų sistemos pagalba, gali atsiskaityti naudodami šių bankų el. bankininkystės sistemas:  Swedbank, Šiauliu bankas, SEB, Citadele, Luminor, Visa, MasterCard, Mokilizingas, Moki3, Apmokėjimas pagal sąskaitą. Paypal;

6.3.2. bankinis pervedimas;

6.3.3. kreditinė kortelė;

6.3.4. apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą vyksta patvirtinant užsakymą paspaudus mygtuką „Apmokėti pagal sąskaitą“, po kurio pirkėjui nurodytu elektroninio pašto adresu bus išsiųsta pagal užsakymą išrašyta sąskaita-faktūra. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes per penkias (5) kalendorines dienas nuo sąskaitos gavimo į sąskaitoje nurodytą banko sąskaitą;

6.3.5. Norėdami atsiskaityti dalimis, patvirtinę užsakymą spustelėkite mygtuką „Lizingas išsimokėtinai“, po kurio pirkėjas bus nukreiptas į trečiąją šalį, teikiančią atitinkamą pirkimo išsimokėtinai paslaugą, prašyti atitinkamos paslaugos ir sudaryti pirkimo išsimokėtinai sutartį.

6.3.6. išpirkos paketas (COD). Klientas atsiskaito už prekes, gavęs siuntą (-as) kurjeriui kortele arba grynaisiais. Atsiskaitymo grynaisiais limitas 1100 €, mokėjimo kortele limitas 1278 €. Pirkėjas yra įpareigotas sumokėti už prekes kurjeriui, jas gavęs;

6.4. Siekiant išvengti abejonių, tikslinga patikslinti, kad pardavėjo pareiga pristatyti užsakytas prekes neįsigalioja tol, kol pardavėjas negauna viso apmokėjimo už prekes. Tai taip pat taikoma, jei pirkėjas naudojasi 6.2.4. ir 6.2.5. punktuose nurodytais mokėjimo būdais.

6.5. Pardavėjas padengia visas su mokėjimu susijusias išlaidas (pvz., banko pavedimo ar kreditinės kortelės). Mokėjimas laikomas atliktu gavus apmokėjimą už prekes į pardavėjo sąskaitą.

6.6. Pirkėjas neturi teisės bet kokiu būdu sustabdyti mokėjimų dėl aplinkybių, už kurias atsakingas pardavėjas, nei įskaityti šių mokėjimų dėl bet kokios pardavėjo atsakomybės, nei vienašališkai sumažinti kainą.

 

7. NUOSAVYBĖS TEISĖ

7.1. Prekių nuosavybė perduodama pirkėjui visiškai sumokėjus prekių kainą ir visus su tuo susijusius mokėjimus pardavėjui.

7.2. Iki nuosavybės teisės perdavimo pirkėjas neturi teisės duoti su prekėmis susijusių pažadų ar jų įkeisti, o tokie pažadai ar įkeitimai nėra privalomi pardavėjui.

 

8. GARANTIJA

8.1. Pardavėjas įsigytoms prekėms suteikia tik Lietuvos Respublikoje galiojančią garantiją 8 skyriuje nurodytomis sąlygomis.

8.2. Garantinių atvejų, atsiradusių dėl prekių ir medžiagų defektų, atsiradusių ne dėl įprasto nusidėvėjimo ar gedimo, ar pirkėjo aplaidumo, sprendimo galima reikalauti tik laikantis šios tvarkos:

8.2.1. Visa garantija: galioja Lietuvos Respublikoje prekėms, kurios yra pirktos kartu su pardavėjo teikiama montavimo paslauga. Norėdamas pasinaudoti 

garantija, pirkėjas privalo pranešti pardavėjui apie defektą garantijos laikotarpiu ir pateikti pakankamai tikslų defekto aprašymą. Visos garantijos atveju pardavėjas padengia išlaidas, susijusias su defektų pašalinimu ir prekių gabenimu pardavėjui ar jo įgaliotam priežiūros partneriui. Nuo grąžinamų prekių turi būti nuimta visa nebūtina įranga.

8.2.2. Ribota garantija: galioja Lietuvos Respublikoje visoms prekėms, pirktoms iš pardavėjo be montavimo paslaugos, bet kurias sumontavo sertifikuotas montuotojas, turintis šiuos dokumentus: Leidimą tvarkyti stacionarią šaldymo ir oro kondicionavimo įrangą bei šilumos siurblius, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, ir bent II lygio šaldymo mechanikų profesinį pažymėjimą. Ribota garantija taip pat taikoma atsarginėms dalims ir priedams, įsigytiems iš internetinės parduotuvės. Norėdamas pasinaudoti ribota garantija, pirkėjas per 4 (keturis) mėnesius nuo prekių įsigijimo turi pateikti pardavėjui pardavėjo patvirtinto montuotojo pasirašytą montavimo ataskaitą ir mokėjimo nurodymą, patvirtinantį apmokėjimą už montavimą el. paštu pagalba@zaveenergy.lt. Garantinio įvykio atveju, pirkėjas privalo pranešti pardavėjui apie gedimą garantijos laikotarpiu ir pateikti pakankamai tikslų aprašymą. Ribotos garantijos atveju pardavėjo garantija taikoma tik nekokybiškų prekių, atsarginių dalių ar priedams pakeisti pristatant naują (-us) produktą (-us) pirkėjui ir neapima jokių kitų išlaidų (pvz., defektų nustatymo išlaidų, transporto, remonto mokesčių, montavimo ir pan.). Papildomas ribojimas yra tai, kad ribota garantija apima ne daugiau kaip du (2) garantinius atvejus (t. y. du defektų atvejus) kiekvienam įsigytam pirkimui, o pirkėjas negali teikti jokių papildomų garantinių pretenzijų pardavėjui po to, kai pardavėjas pristato naują gaminio komponentą, pakeičiantį sugedusią dalį

8.3. Garantinis laikotarpis yra 12 (dvylika) mėnesių nuo prekių pristatymo pirkėjui. Garantinis laikotarpis pirkėjams-vartotojams yra 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo pristatymo dienos.

8.4. Garantija galioja tik tuo atveju, jei:

8.4.1. prekes sumontavo pardavėjas arba pardavėjo patvirtintas montuotojas (pirkėjas privalo tai įrodyti įrengimo aktu, pasirašytu atitinkamo paslaugų teikėjo, ir mokėjimo nurodymu, patvirtinančiu apmokėjimą už paslaugas);

8.4.2. prekės montuojamos pagal gamyklos-gamintojo montavimo instrukcijas. Su visomis montavimo instrukcijomis galite susipažinti bet kuriuo metu, siųsdami atitinkamą užklausą adresu pagalba@zaveenergy.lt;

8.4.3. prekės iki trūkumo atsiradimo buvo reguliariai prižiūrimos;

8.4.4. prekės buvo naudojamos pagal pardavėjo nurodymus ir instrukcijas;

8.4.5. defektas atsirado ne dėl įprasto nusidėvėjimo;

8.4.6. defektas atsirado ne dėl sąmoningo ar aplaidaus pirkėjo ar trečiosios šalies veiksmų.

8.5. Išaiškėjus trūkumams, pirkėjas turi teisę susisiekti su internetine parduotuve ne vėliau kaip per du mėnesius, naudodamasis šia kontaktine informacija: pagalba@zaveenergy.lt. Pažeidus 8 skyriuje nustatytus įsipareigojimus, pardavėjas turi teisę atsisakyti taikyti garantiją ir pripažinti ją negaliojančia.

8.6. Visos prekės su trūkumais ir (arba) jų komponentai po jų pakeitimo tampa pardavėjo nuosavybe. Todėl jas reikia nedelsiant grąžinti pardavėjui.

8.7. Tiek, kiek leidžia taikomi įstatymai, pardavėjas neatsako už padarytą netiesioginę žalą pirkėjui.

8.8. Jei Pirkėjas aiškiai pasirinko pristatymo būdą, kuris skiriasi nuo pigiausio įprasto pristatymo būdo, kurį siūlo internetinė parduotuvė, internetinė parduotuvė neprivalo atlyginti vartotojui išlaidų, viršijančių išlaidas, susijusias su įprastu pristatymo būdu.

8.9. Gaminiams siūloma didmenininko ar gamintojo garantija netaikoma šiais atvejais:

– Force majeure. Gamtos reiškinių sukelti gedimai

– Naudojimas ne pagal paskirtį

– Natūralus gaminių ir komponentų nusidėvėjimas

– Montavimas atliktas kvalifikacijos neturinčio asmens/įmonės arba jų atsakomybe

– Gaminio taisymas, techninė priežiūra ar patobulinimas, atliktas kvalifikacijos neturinčio asmens arba jo atsakomybe

– Neatsargus ar aplaidus gaminio naudojimas

– Produkto kilmės (serijos numerio) neįmanoma nustatyti

– Gedimai dėl elektros svyravimų

8.10. COOPER & HUNTER Išplėstinė garantija: galioja prie UAB „Zave Energy Lithuania“ pirkimo ir pardavimo sąlygų pridėtų „Cooper & Hunter“ Išplėstinės garantijos dokumente aprašytomis sąlygomis ir tvarka (žr. 1 priede.)

 

Pagal išplėstinės garantijos sąlygas klientas yra įpareigotas:

 

– Atlikti klimato kontrolės įrenginio priežiūros darbus ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių nuo įrenginio sumontavimo, pasikviesdamas tam kvalifikuotus specialistus, turinčius sertifikatą atlikti C&H klimato kontrolės technikos profilaktinius ir priežiūros darbus ir sumokėti pagal galiojantį kainyną;

– Nepažeisti garantinių įsipareigojimų ir klimato kontrolės naudojimo taisyklių;

– Būti susipažinęs su naudojimo instrukcijomis;

8.10.1. Kasmetinė priežiūra laikoma atlikta, jei užpildyti visi langeliai atitinkamame šio priedo laukelyje, techniko vardas ir pavardė, naudotojo vardas ir pavardė, darbo data ir abi šalys pasirašė. Jei bent viena iš pirmiau nurodytų sąlygų nėra įvykdyta arba klientas atsisako kasmetinės įrenginio priežiūros, garantijos galiojimas baigiasi.

 

9. NENUGALIMA JĖGA

9.1. Pardavėjas turi teisę atšaukti užsakymą ir neatsako už visišką ar dalinį savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą dėl nenugalimos jėgos, tokios kaip gaisras, potvynis, žemės drebėjimas, karas, streikas, teisės aktų pakeitimai, prekių gamintojo ar vežėjo veiksmai ar neveikimas arba kitos aplinkybės, nepriklausančios nuo pardavėjo valios ir kurių pardavėjas negalėjo numatyti sutarties sudarymo metu; su sąlyga, kad pardavėjas negalėjo išvengti tokios aplinkybės ir jos padarinių ir kad šios aplinkybės daro tiesioginę įtaką šios sutarties vykdymui. Tokiu atveju jo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas pratęsiamas laikotarpiu, per kurį susidarė tokios aplinkybės.

9.2. Nenugalimos jėgos atveju pardavėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip po dešimties (10) kalendorinių dienų, pranešti pirkėjui apie tokias aplinkybes ir numatomą jų trukmę.

 

10. Prekių grąžinimas ir keitimas.

10.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo; žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktą.). Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

10.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 8.1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.

10.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

10.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

10.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

10.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos psauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

10.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

10.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

10.3.6. Pinigai Jums bus grąžinti per 7 darbo dienas po to, kai gausime Jūsų siuntą

10.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

10.5. Jeigu grąžinamos kokybiškos prekės jų originalioje pakuotėje, siuntos išlaidas apmoka pirkėjas

10.6. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, įskaitant išlaidos už pristatymą.

 

 

11. Rinkodara ir informacija.

11.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.

11.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

11.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

11.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.

11.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

 

 

12. Baigiamosios nuostatos.

12.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

12.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

12.3. Jeigu turite pretenzijų dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės, prašome užpildyti prašymo formą elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/